Công việc của GoldenDolphin

Công việc của GoldenDolphin

Quản trị hình ảnh thương hiệu
Thiết kế Logo, bộ quy chuẩn hình ảnh logo
( cẩm nang sử dụng logo)
Thiết kế đồ họa, ấn phẩm in ấn…
Thiết kế và quy chuẩn bộ nhận diện thương hiệu
Thiết kế hệ thống quảng cáo truyền thông online
mạng xã hội
Thiết kế hệ thống bao bì nhãn mác sản phẩm
Hoạt động nhiếp ảnh, sản xuất video
Các hoạt động liên quan tới thiết kế & Quản trị hình ảnh

pic

LIÊN HỆ


(* : thông tin cần có)

Công ty TNHH GoldenDolphin
Trụ sở: 3/67/5 Nguyễn Văn Cừ, long Biên, Hà Nội.
Văn phòng: Cn21- Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Website: http://dolphinbrand.us | http://phamson.vn
Hotline: 093 601 4000 ( Họa sĩ thiết kế Phạm Sơn )